Rainių žudynių vietos ir koplyčios kompleksas

« Žemaitijos istorinis-religinis kelias