Dimirtavo_Priverčiamųjų darbų stovykla

« Žemaitijos istorinis-religinis kelias