Trakų Salos pilies bokšte atverta Vytauto koplyčia

Traku salos pilis

Spalio 26 dieną, penktadienį, Trakų Salos pilies Didžiojoje menėje vyko iškilmingas vakaras, skirtas žymiausiam visų laikų Lietuvos valdovui Vytautui Didžiajam atminti. Vakaro metu aukščiausiame pilies bokšte-donžone buvo atverta restauruota ir profesionalių menininkų išpuošta patalpa, kurioje, manoma, Vytautas buvo įsteigęs koplyčią. 

Nespėtas karūnuoti karaliumi, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, būdamas apie 80-ies metų amžiaus, mirė 1430 metų spalio 27 dienos paryčiais, todėl šiam vakarui ir koplyčios atvėrimui pasirinkta būtent spalio 26-oji.

Kad visuomenei atvertoje Trakų Salos pilies bokšto erdvėje, labiausiai tikėtina, buvo Vytauto koplyčia, patvirtino renginio metu išsakytos istoriko dr. Rimvydo Petrausko mintys, kad Viduramžių Europos valdovai, pradedant frankų valdovų Karolingų dinastija, koplyčias įrengdavo būtent aukščiausiuose savo pilių bokštuose. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas profesorius dr. Rimvydas Petrauskas įžanginėje vakaro dalyje skaitė Vytauto nuopelnams, fundacinei veiklai ir pamaldumui nagrinėti skirtą pranešimą „Kristaus apaštalas ir Marijos riteris: didžiojo kunigaikščio Vytauto bažnytinės fundacijos„.

 

Vytauto koplyčios vieta – numanoma

 

Nedidelėje koplyčios erdvėje glaudžiai susispaudusiems vakaro dalyviams Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas pasakojo, jog apie tai, kad šioje erdvėje būta sakralios patalpos leidžia teigti žvaigždiniai lubų skliautai bei aptikti sienų tapybos likučiai. Koplyčia restauruota ir apipavidalinta, remiantis Viduramžių epochos pilių koplyčių pavyzdžiais.

Menamo altoriaus vietoje nuo šiol bus eksponuojama ant medžio lentų nutapyta paveikslų kompozicija – poliptikas „Pieta“, sukurta tapytojo prof. Giedriaus Kazimierėno.

Traku Salos pilies koplycia - Gintaras Kazimierenas

Dramatišką biblijinį motyvą šiai kompozicijai tapytojas pasirinko, norėdamas atskleisti Vytauto, kaip nespėto karūnuoti valdovo, bet faktiškai laikomo netgi imperatoriumi, gyvenimo pabaigos dramą. Sutvarkant ir iš naujo kuriant koplyčios interjerą taip pat dalyvavo dailininkė Liuda Stankevičienė, atlikusi tapybos darbus, vitražistas Nerijus Baublys, sukūręs vitražus langams, medžio drožėjas, dailininkas Virginijus Stančikas, sukūręs klausyklą ir poliptiko „Pieta“ aprėminimus, sietyno autorius kalvis Vytautas Šliamka.

Pasak Trakų istorijos muziejaus vadovo V. Poviliūno, ankštą koplyčios erdvę palikti nuolat atvirą turistams bus sudėtinga (į ją reikia lipti taip pat siaurais sraigtiniais laiptais), todėl planuojama registruoti lankytojų grupes, pageidaujančias išvysti koplyčią suderintu laiku.

Taip pat planuojama sutvarkyti donžono stogą ir leisti visus norinčius ir nebijančius aukščio, užlipti į viršų bei pasigrožėti įspūdinga Galvės ežero ir Trakų panorama iš aukščiausio miestelyje taško.

Traku Salos pilis nakti

Vytautas Didysis gimė Senuosiuose Trakuose apie 1350 metus. Trakų Salos pilyje jis pasistatė Viduramžių Europos standartus atitinkančią pilį ir joje dažniausiai reziduodavo. Iš čia siųsdavo laiškus, priimdavo užsienio pasiuntinius, čia kūrė valstybinės reikšmės planus. Trakų Salos pilis ir miestas aplink ją klestėjo.

1430 metais Šventosios Romos karaliaus Zigmanto Liuksemburgiečio parengtame karūnaciiame dokumente Vytautas pavadintas „Viešpaties apaštalu“ (lot.k. apostolus Domini).

 

 

Ps_2

 

Renginys Vytautui Didžiajam atminti vyksta kasmet Trakų Salos pilyje ir yra nemokamas.

Renginį organizuoja Trakų istorijos muziejus.

 

Parengta iš dalies remiantis Trakų istorijos muziejaus informacija.

 

© klasika-tradicijos.lt

image_print