Pakruojo dvaro baronų von der Roppų meno vertybės M. Žilinsko dailės galerijoje

Pakruojo dvaro Baltoji salė, kurioje, galbūt, buvo eksponuojamos Teodoro von der Roppo įsigytos meno vertybės. Nuotr. © klasika-tradicijos.lt

M. Žilinsko dailės galerijoje Kaune nuo gegužės 15 d. prie parodos, pristatančios Rokiškio dvaro meno kolekciją, jungiasi nauja paroda „Grand Tour: Didžiosios kelionės liudijimai baronų von der Roppų meno kolekcijoje“, kurioje eksponuojamos Pakruojo dvaro meno vertybės.

Paroda veiks:  M. Žilinsko dailės galerijoje – nuo gegužės 15 d. iki birželio 30 d.

 

Jau XIX a. Roppų kolekcija garsėjo Baltijos vokiečių provincijose ir yra neblogai dokumentuota. Parodoje išryškinamos išlikusios pirminės Teodoro von der Roppo (vok. Theodor von der Ropp) sukauptos kolekcijos vertybės, kilusios iš įvairų Europos, daugiausia Italijos kolekcijų, surinktos Grand Tour („Didžiosios kelionės“) metu ir vėliau.

Josef Abel „Skulptorius Sokratas (prie darbo)“, 1806. Nuotr. ciurlionis.lt | Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus


 
Taip pat atskleidžiama kolekcijos sudarytojo asmenybė, kadangi, atsiradus daugiau biografinės medžiagos (daug ką atskleidžia Latvijos archyvuose išlikę atsiminimai ir šeimos kronikos), išryškėja nuosekli puikiai išsilavinusio Apšvietos epochos atstovo veikla.

 

Bene garsiausias faktas yra tas, kad Teodoras von der Roppas buvo Bertelio Torvaldseno (dan. Bertel Thorvaldsen) (1770–1844) mecenatas, tiesiogiai iš garsiojo danų skulptoriaus dirbtuvės įsigijęs marmuro bareljefą Achilas ir Briseidė ir Veneros su obuoliu (Venus victrix) skulptūrą (abu kūriniai yra išlikę), taip pat devynias antikinių marmuro biustų kopijas.

 

Pastarųjų metų tyrinėtojai pripažįsta, kad jaunojo baronaičio užsakymas buvo labai reikšmingas danų skulptoriaus karjerai, nes buvo pateiktas tuo metu, kai šiam reikėjo apsispręsti, ar grįžti namo, pasibaigus karališkosios Danijos akademijos stipendijai, ar likti Romoje ir imtis savarankiško darbo.

 

Parodoje platesniame kontekste atskleidžiaos Pakruojo dvaro meno vertybės – skulptūros, tapybos ir taikomosios dailės (porceliano ir stiklo) eksponatai, nuosekliai kaupti kelių kartų atstovų, išlikę ir išsaugoti Nacionaliniame M. K. Čiurlionio bei Šiaulių „Aušros“ muziejuose.

 

Baronų Von der Roppų meno kūrinių kolekcija Valstybiniam kultūros muziejui buvo perduota 1940 m. rudenį. Švietimo ministerijos įgalioti dailininkas Vladas Sipaitis ir Šiaulių viešosios bibliotekos atstovas rašytojas Borisas Melngailis, dalyvaujant šeimos atstovams, surašė Pakruojo dvare sukauptus meno turtus ir perėmė juos Kultūros paminklų apsaugos įstaigos žinion.
 

Bertel’is Thorvaldsen’as „Achilas ir Briseidė“, 1803. Nuotr. ciurlionis.lt | Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

 

Kadangi registratoriai buvo iš Šiaulių, tai vertybės buvo gabenamos ne tik į Kauną, bet ir į Šiaulių „Aušros“ muziejų. Didžiąją dalį meno vertybių galima atpažinti pagal KPAĮ registro sąrašus, tačiau abu muziejai ir vėliau yra sukaupę eksponatų, susijusių su Pakruojo dvaru. Tarp Pakruojo meno turtų yra įvairų laikotarpių eksponatų, kauptų įvairių kartų atstovų iki pat lemtingųjų 1940 metų.

 

 
 

Parodos kuratorius Osvaldas Daugelis
Projekto partneris Šiaulių „Aušros“ muziejus
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba

 

INFORMACIJA:

 

VIETA: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerija Kaune, Nepriklausomybės a. 12

 

LAIKAS: nuo gegužės 15 d. iki birželio 30 d.
image_print