Maironio pėdsakai Sankt Peterburge

Venclovų namuose-muziejuje Vilniuje veikia fotografijų paroda, skirta Jono Mačiulio-Maironio vietoms Sankt Peterburge – mieste, kuriame subrendo vieno žymiausių lietuvių poetų, kunigo ir profesoriaus asmenybė. Sankt Peterburge gyvenančio lietuvių kilmės fotomenininko Artūro Jonausko fotografijos, sukurtos ypatinga fototipijos technika, padeda pajusti prieš šimtą metų tvyrojusią miesto dvasią bei įsivaizduoti laiptais, gatvėmis, kiemais tarsi ką tik pražingsniavusį Maironį.

Paroda „Maironio pėdsakai Sankt Peterburge“ veiks iki rugsėjo 20 d.

Kaip parodos pristatymo metu pasakojo poetė ir rašytoja Aldona Ruseckaitė, Maironis atvyko į Peterburgą būdamas 26-ių, o išvyko 42-jų. Šiame tuometinės Rusijos imperijos mieste jis praleido brandžiausius savo gyvenimo metus.

 

Maironis Sankt Peterburge

 

Maironis mokėsi Peterburgo Imperatoriškoje Romos katalikų dvasinėje akademijoje, kurioje vėliau, apsigynęs disertaciją, ir profesoriavo – dėstė moralinę teologiją.

Pasak Aldonos Ruseckaitės, Maironis buvo vertinamas kaip vienas geriausių profesorių visoje tuometėje Rusijos imperijoje. Jis mokėjo nemažai kalbų, tarp jų ir hebrajų bei lotynų (šia kalba ir dėstė).

Su Maironiu Peterburge yra susiję daug vietų. Visų pirma, žinoma, minėta Peterburgo Imperatoriškoji dvasinė akademija, taip pat Dvasinė seminarija, Šv. Kotrynos Aleksandrietės bažnyčia, leidėjo Antano Smilgos spaustuvė, kurioje spausdintas „Lietuvių laikraštis“ su pirmosiomis „Pavasaro balsų“ publikacijomis bei 1905 metais išleistas „Pavasario balsų“ rinkinys, tap pat Smilgių šeimos namai, knygynas…

Peterburge Maironis daug veikė dėl Lietuvos ir lietuvybės, prisidėjo prie labdaros vakarų rengimo, o 1909 metais, pakviestas vadovauti Kauno kunigų seminarijai, grįžo į Lietuvą.

 

Artūras Jonauskas ir fototipijos technika

 

Šioje parodoje labai daug Maironio, daug Peterburgo ir šiek tiek manęs„, – pasakojo parodos autorius fotomenininkas Artūras Jonauskas, gyvenantis Sankt Peterburge ir prieš porą metų aplankęs bei įamžinęs su Maironiu susijusias vietas. Jų praėjusio šimtmečio dvasiai atskleisti pasirinkta beveik išnykusi pasaulyje fototipijos technika – Maironio gyvenimo laikotarpio Peterburge bendraamžė.

Artūro Jonausko atgaivinama ir kaip saviraiškos priemonė naudojama senoji fototipijos technika yra artima grafikai. Šiuo būdu gaminami atvaizdai atrodo tarsi padengti vos regimu laiko šydu. Žvelgiant į juos jaučiamas paslaptingas praėjusio laikmečio dvelksmas.

 


 
APLANKYKITE:

PARODA: „Maironio pėdsakai Sankt Peterburge“

VIETA: Venclovų namai-muziejus, Pamėnkalnio g. 34, www.vilniausmuziejai.lt/venclova

 LAIKAS: veiks iki rugsėjo 20 d.

Parodą remia Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge.

image_print