Henrikas Radauskas. Žiemos pasaka


 

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai,
Taip kvepia vakaras sapne.    

Žiūrėki: linija pro stiklą 
Praėjo posūkiu tyliu,
Rami šviesa pro švelnią miglą
Čiurlena pieno upeliu.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,
Ir šlama medžiai apsnigti.

Henrikas Radauskas „Žiemos pasaka“, 1955

 
 

 
 
 
 

Viršuje: Petras Kalpokas „Žiema paupyje“, XX a. I p., © Lietuvos dailės muziejus, inv. nr. LDM T 1370, www.limis.lt. 

Viduryje: Aleksandras Bubnovas „Žiema miške“, XX a. II p. © Lietuvos dailės muziejus, inv. nr. LDM T 2843, www.limis.lt.   

image_print