Atviras pokyčiams Trakų Vokės dvaras

Traku Vokes dvaras

Vilniaus miesto ribose esantis elegantiškas Trakų Vokės dvaras daugelio ne kartą buvo regėtas istorinėse televizijos dramose ir filmuose. Liepos pabaigoje jis ir vėl buvo užvertas – naujiems filmavimams. Tačiau dvaras atviras ne tik kino kūrėjams. Rudens pabaigoje, pasibaigus filmavimams ir tvarkymo darbams, jis vėl pakvies čia visus, norinčius švęsti, kurti, koncertuoti, pasibūti jaukioje kamerinėje aplinkoje.

„Idėjų ir planų yra begalės“, – atskleidė dvaro direktorė Ieva Šiušaitė, su kuria apie dvarvietės ateitį kalbėjomės, žvelgdamos į buvusiame grafienės buduare  ant stalo ištiestą didžiulį projektą – planuojamam atkurti istoriniam grafų parkui.

 

Atkuriamas istorinis Eduardo Andrė parkas

 

„Tai yra vienas iš keturių Eduardo Andrė projektuotų parkų, – pabrėždama parko išskirtinumą pradėjo pasakoti Ieva Šiušaitė. – Andrė yra vienas iš žymiausių Europos landšafto architektų, kurio darbai labai vertinami. Vienas iš žymiausių jo parkų yra Palangoje, tuomet Lentvaryje, Užutrakio dvare ir mūsų dvare. Užutrakis ir Palanga yra jau gerokai pažengę su tvarkybos darbais. O pas mus parkas buvo sovietmečiu agrarinių tyrimų instituto prižiūrimas, bet jau kurį laiką gerokai apleistas – šienaujama žolė ir prižiūrimi tik takai.“

2014 metais Vilniaus miesto savivaldybės įkurta VšĮ „Trakų Vokės dvaras“ nėra šio istorinio parko valdytojas. Parką valdo Vilniaus miesto savivaldybė ir ji yra pareiškėjas lėšoms restauravimo darbų projektui gauti. Eduardo Andrė parkas yra valstybinės reikšmės parkas ir jo sutvarkymas bus finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės Valstybinių parkų atnaujinimo programą.

Traku Vokes dvaras priekinis parteris

Pasak dvaro direktorės, parkas yra labai didelis – 60 ha.Tokio didelio parko sutvarkyti vienu ypu būtų sudėtinga, todėl restauracija yra suskirstyta į keletą etapų. „Dabar yra pirmas etapas, – pasakojo ji. – Jo metu bus sutvarkyti pagrindiniai parteriai – priekinis, kuris bus labai dekoratyvus ir geometriškai simetriškas bei galinis, kur buvo ir grafų gėlynai, ir takeliai. Išversto seno laboratorinio pastato komplekso vietoje bus atkurdinėjami istoriniai rožynai ir gėlynai. Čia buvo ir dvaro oranžerija – darant archeologinius tyrimus rasti pamatai.“

Be parterių ir gėlynų, bus tvarkomos ir pagrindinės parko alėjos – dvi, lygiagrečiai vedančios link Raudonųjų vartų, bei trečioji didžiulė alėja Baltųjų vartų link. Pasak Ievos Šiušaitės, alėjos ilgą laiką buvo netinkamai prižiūrėtos, dalis liepų bus tvarkoma, apipjaustoma, pažeisti medžiai išimami ir atsodinami nauji. Dalis alėjų, tarp kurių buvo alėja vedusi link koplyčios, jau sunaikintos anksčiau – dėl statinių ir garažų. Taip pat yra numatyti medžio tvarkymo darbai, takelių bei suoliukų sutvarkymas, apšvietimo įrengimas.

Galinis parteris ir parkas

Kalbėdama apie pagrindinį parterį, esantį priešais pagrindinį įėjimą, dvaro direktorė atskleidė keletą įdomių detalių, susijusių su dekoratyviu baseinėliu ir buvusiu tikruoju parterio aukščiu. „Dabar esantis baseinas buvo pastatytas sovietmečiu, – pasakojo ji. – Grafų laikais stovėjo apvalus baseinėlis,  kurį Andrė kritikavo ir siūlė visai kitokį. Projekte yra užpiešta, kokį siūlė Andrė. Mes kėlėme su architektais jo parkų įrengimo vadovėlius ir brėžinius.“

Archeologinių tyrimų metu buvo darytas zondas ir atrasti senojo originalaus lauko baseino likučiai. Jie rasti ganėtinai giliai, nes visas parteris buvo gerokai sukeltas. Pasak direktorės, pagal parkų planavimą, jis turėtų būti tarsi duobėje, kad būtų galima jį matyti iš viršaus ir grožėtis jame esančiais želdiniais, gėlynais ir krūmeliais. Skaičiuojama, kad čia yra užpilta apie 70 cm grunto, o ir vietiniai gyventojai pasakoja, kad sovietmečiu tvarkant dvaro teritoriją, čia buvo užvežta daug žemių.

„Tikimasi, kad pavasarį darbai prasidės, – prasitarė Ieva Šiušaitė, apibendrindama. – Šis pirmasis parko restauravimo etapas yra nedidelis, bet pačiose gražiausiose vietose.“

 

Kas dvaro parko laukia vėlesniais etapais?

 

Pasak direktorės, antruoju restauracijos etapu yra planuojamas mažosios architektūros, t.y., tvoros likučių bei vartelių tvarkymas – Raudonųjų, Baltųjų bei dar vienų, esančių už tvenkinių.

Balti vartai

„Yra parengtas jau ir tvenkinių perlaidų restauravimo projektas, – teigė ji. – Šie istoriniai tvenkiniai yra sujungti tokiomis kaskadomis. Jei jas sutvarkytų, tai irgi būtų patrauklus turistinis objektas, nes tuomet aiškiai matytųsi, kad šie tvenkiniai yra susiję. Jie yra labai seni ir buvo intensyviai naudojami žuvivaisai. XIX amžiaus pabaigoje žuvis konteineriuose pristatynėdavo net į Peterburgo dvarus ir Rusijos kariuomenei. Ir dabar jie yra naudojami žuvivaisai, bet galėtų būti naudojami ir rekreacijai, tik reikia, kad visas ansamblis po truputėlį atgimtų.“

Pasak direktorės, pro šiuos tvenkinius yra planuojamas ir dviračių takas Vilnius-Trakai, kuris praeitų netoli geležinkelio, paskui išeitų prie Baltųjų vartų bei nueitų tolyn liepų alėja link Lentvario. Kelias pro Raudonuosius vartus vedė į Vilnių, o pro Baltuosius – į Lentvarį. „Kelias į Vilnių, sako, buvo labai nesaugus. Jame buvo labai daug plėšikų. Ir senasis Gardino plentas buvo nesaugus“,- užsiminė ji.

Tvenkiniai ir varteliai

 

 

 

Atgaivinti dvaro rūmus – pritraukiant žmones ir verslą

 

Pasakodama apie dvarvietėje esančius statinius, Ieva Šiušaitė dalijosi gausiomis vizijomis ir planais pritraukti žmones ir verslą: „Mes turime 16 autentiškų objektų, iš kurių yra sutvarkyta tiktai koplyčia. Ją ir sargo namelį prižiūri bendruomenė, kuri deda daug pastangų, kad jis irgi būtų sutvarkytas. Turime ir dvaro rūmų tvarkybos darbų projektą, kurį esame čia išeksponavę ir pradedame darbus. Tai yra didžiulė teritorija, be to, dar yra miškas.

Esame pradėję ir investavimo žemėlapį. Mums labai trūksta verslo paslaugų, bet kad jos atsirastų, turime sukurti lankytojų srautus. Trūksta apgyvendinimo, maitinimo paslaugų, pramogų. Mes, kaip savivaldybės įstaiga, teikiame kultūrines paslaugas, o ne pramogas. Mėginsime su savivaldybės žinia siūlyti verslininkams pristatyti savo vizijas ir pasiūlymus kažką čia vystyti.“

Arklides

Visoje dvarvietėje yra išsidėstę ne vienas įdomus statinys. Ypač išsiskiria istorinės arklidės, priklausančios savivaldybei. „Dvaro arklidės – labai didelės. Sako, kad grafienė labai mylėjo žirgus. Trakų Vokėje jau prieš Tiškevičius buvo žymi žirgininkystė. Totoriai buvo laikomi ypatingai gerais žirgų prižiūrėtojais ir veisėjais. Taip pat yra ir be galo gražus vandens bokštas, bet nenaudojamas pagal paskirtį. Galbūt, kažkas į jį norėtų investuoti, kaip į rekreacinį, kultūrinį, ar prekybinį objektą“, – svarstė dvaro rūmų vadovė ir tuo pačiu nuogąstavo, kad kol nėra bendro didesnio žmonių judėjimo, pritraukti verslininkus gali būti sudėtinga.

Šalia rūmų stovi gražus vilos tipo pastatas – jame buvo dvaro virtuvė, požeminiu tuneliu sujungta su rūmais. Pasak direktorės, šis tunelis yra veikiantis, jį būtų galima išnaudoti bei atkurti istorinę virtuvės funkciją. „Projekte nėra numatyta restorano, maitinimo patalpų, – kalbėjo ji. – o maitinimo paslaugų be galo reikėtų. Pirmiausia, tikriausia, reikėtų kalbėtis su vietiniais gyventojais, galbūt jie turi įdėjų. Nėra noro jų išvyti, išpirkti pastatą ir vėl jį iš naujo pernuomoti.“

Vandens bokstas Traku Voke

Dvarvietės teritorijoje ilgą laiką stovėjo didžiulis pastatas, nugriautas šių metų liepos pabaigoje. Pasak Ievos Šiušaitės, jis labai konkuravo su rūmais. 70-aisiais metais dvaro rūmuose buvo Lietuvos mokslų akademijos Žemdirbystės ir dirvožemio instituto Vokės filialo administracija, o pastate šalia – jų laboratorija. Dabar laboratorija yra likusi tik šiltnamių zonoje. Ši teritorija yra išskirta, ji nebepriklauso savivaldybei. Direktorė pasakojo, kad čia galėjo būti teniso kortai. Tai galima atsekti pagal nuotraukas, vienoje jų grafienė stovi su teniso rakete, o jos fone – Raudonieji varteliai.

 

Dvaro rūmų ateities vizija

 

Itin gražių, elegantiškų Trakų Vokės dvaro rūmų taip pat laukia pokyčiai. „Kai darėme rūmų tvarkybos darbų projektą, pagrindinė nuostata buvo išlaikyti maksimaliai, kiek įmanoma, autoriaus architekto pirminę įdėją, – tęsė Ieva Šiušaitė. – Nes čia buvo šeimos rezidencija. Bet padaryti taip, kad būtų galima naudoti ir renginiams. Apgyvendinimo neplanuojame pačiuose rūmuose. Tokie rūmai turėtų išlaikyti reprezentacinę išvaizdą ir veikti, kaip kultūros objektas. Viešbučio paslaugas būtų galima pasiūlyti už dvaro teritorijos.

Rūsyje planuojame pastato ir šeimos istorijos ekspozicijų sales – apie 200 kv.m. ploto. Pirmame aukšte atkurtume bilijardinę ir biblioteką, grafo miegamąjį. Taip pat yra penkios salės renginiams, kurias galima zonuoti, priklausomai nuo žmonių skaičiaus ir renginio pobūdžio.

Antrame aukšte atkurtume kambarius. Istoriškai čia buvo vaikų ir svečių miegamieji – 6 miegamieji kambariai, du iš jų didesni, o taip pat, guvernantų kambariai. Pirmoji šeima turėjo šešis vaikus, pagal dekoro spalvas ir pėdsaką akivaizdžiai matosi, kur buvo berniukų ir mergaičių kambariai. Šoniniuose kambariuose apgyvendindavo ne tokius garbingus svečius – siuvėją, vaikų mokytoją, šios patalpėlės yra žemos.

Holas

Grafo biblioteka antrame aukšte buvo suskaidyta mažus į kambarėlius – verstume sienas ir darytume salytę su nuostabiu vaizdu į parterį. Čia galėtų vykti paskaitos, skaitymai, saloniniai renginiai. Tokia veikla yra maksimaliai artima pirminei patalpų funkcijai.

Šiemet planuojame sutvarkyti cokolį ir esame pateikę paraišką fasadui tvarkyti. Turi būti sutvarkytos išbyrėjusios baliustrados, pakeisti langai. Pakeistume visus rūsio langus, tvarkytume laiptus. Yra planuojama atkurti stoglangius. tuomet ilgieji koridoriai, kurie atrodo tamsūs, gautų šviesos iš viršaus.

Pernai restauravome vienos salės šviestuvus, šiemet – kitos salės. Jie yra gaminti 70-aisiais metais pagal architekto brėžinius. Kadangi jie čia kabo jau 50 metų, laikoma, kad yra vertingi. Sovietmečiu projekto autorius buvo architektas Alfonsas Lagunavičius. Buvo keistas parketas, bet buvo stengtasi palikti senojo parketo raštus, nors juos ir ribojo medžiagos bei galimybės.

Valgomasis ir zaliuzes

Šie rūmai yra itališko stiliaus, elegantiški, plokščiu stogu, nebūdingi Lietuvos architektūrai. Juose daug eklektikos, pasirinkti skirtingi stiliai, skirtingos epochos:  rūmai – naujasis klasicizmas, vartai – vieni neogotika, kiti – barokas. Šitame dvare yra visko ir kartu dvaras buvo laikomas labai moderniu – naudoti naujausi puošybos būdai, labai modernūs sprendiniai. Pastačius dvarą, neužilgo buvo įvesta elektra – vienas pirmųjų atvejų krašte, bet tikrai ne pirmasis. Yra išlikusi senoji transformatorinė.“

 

Norintiems apsilankyti Trakų Vokės dvare…

 

Dvaro interjero erdves galima išvysti istorinėse televizijos dramose, kurios buvo čia filmuotos. Žinomiausios jų – tai mini serialai „Ana Karenina“ (2013 m.) bei „Karas ir Taika“ (2007 ir 2016 m.). Tačiau po elegantiškus interjerus gali pasivaikščioti kiekvienas. „Turime ekskursijas po rūmus, gidą, pasakojantį dvarvietės istoriją, – teigė Ieva Šiušaitė. – Vyksta profesionalaus meno parodos, klasikinės muzikos koncertai, spektakliai, knygų pristatymai, edukacijos.

Esame labiau kameriniai, salėse yra puiki akustika, pas mus muzikantai atvažiuoja ir repetuoti, ir koncertuoti, ir pabūti. Turime šio dvaro mylėtojų. Orientuojamės į profesionalųjį meną. Jau treti metai liepos 1-2 dieną vyksta Bardų stovyklos uždarymo baigiamasis koncertas. Koncertai dažniausiai vyksta centrinėje rūmų salėje, atsidarome oranžeriją. Kadangi dvaras veikia visus metus, organizuojame ir Kalėdinės muzikos festivalius.

Traku Vokes dvaro oranzerija

Jei sutvarkytų parko teritoriją, galėtume rengti daugiau lauko renginių (šiltuoju metu rengiami piknikai ant dvaro pievos, kino filmų peržiūros). Planų turime labai daug, tačiau techninės ir finansinės galimybės yra ribotos. Norime, kad lietuviai susivoktų, jog turime gražių parkų. Mums dar yra, ką veikti su dvaru – rūmai yra milžiniškos išlaidos. Anksčiau dvaro sodyba buvo ūkinis vienetas, rūmai buvo išlaidos, o visa kita – pajamos. Tiškevičių pajamos buvo iš verslų, žuvininkystės, jie turėjo akcijų vyndarystės įmonėse Italijoje.“  

 

Ps_2

 

Kalbėjosi Akvilė Muliuolytė

APLANKYKITE:

Trakų Vokės dvaro sodybą, adresu Žalioji aikštė 2A, Trakų Vokė, Vilnius: www.tvds.lt

Artimiausi dvare vyksiantys renginiai viešinami Trakų Vokės dvaro sodybos Socialinių tinklų Facebook paskyroje:

 
Rėmėjai:

 

 

© klasika-tradicijos.lt

 

 

image_print